dimarts, 23 de febrer de 2010

Nombres bàsics, setmanes, dies i mesos en xinès

NOMBRES BÀSICS. SETMANES. DIES I MESOS en xinès

Xinès Pinyin Dies setmana Pinyin Mesos Pinyin

1 一 yī 星期一 xingqiyi 一月 yiyue
2 二 èr 星期二 xingqier 二月 eryue
3 三 sān 星期三 xingqisan 三月 sanyue
4 四 sì 星期四 xingqisi 四月 siyue
5 五 wǔ 星期五 xingqiwu 五月 wuyue
6 六 liù 星期六 xingqiliu 六月 liuyue
7 七 qī 星期天 xinqqitian 七月 qiyue
8 八 bā 八月 bayue
9 九 jiǔ 九月 jiuyue
10 十 shí 十月 shiyue
11 十一 shí yī 十一月 shiyiyue
12 十二 shí èr 十二月 shieryue
13 十三 shí sān
19 十九 shí jiǔ
20 二十 èr shí
21 二十一 èr shí yī
22 二十二 èr shí èr
30 三十 sān shí
40 四十 sì shí
90 九十 jiǔ shí
99 九十九 jiǔ shí jiǔ

0 零 ling

Etiquetes de comentaris: ,

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]

<< Inici