dimarts, 14 d’octubre de 2008

14 d'octubre: Seminari de tutors i tutores d'Aula d'Acollida

Seminari de tutors i tutores d'AA
EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES (PEL) A L’AULA D’ACOLLIDA

Lloc: SE Eixample
Carrer Mallorca 219
Hora: 17.30h - 19.30h

Primera sessió: 14 d’octubre

Presentació del Blog de l’Equip LIC de l’Eixample.

Presentació del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCER)

Presentació del PEL:
1. Antecedents: els portafolis
2. El Portfolio Europeu de les Llengües
3. currículum LOE i PEL
4. Avantatges per a l‘alumnat nouvingut
5. Avantatges per al professorat de l’AA

Aplicació pràctica del Portfolio a l’Aula d’Acollida per part de Marina Faixó, tutora de l’AA de l’IES Balmes.

Conclusió

Informació sobre les següents sessions: dates i continguts.

Propers dies del Seminari:
25 Novembre: Descriptors MCER. Cristina Escobar
24 Febrer: Pràctica sobre els Descriptors MCER. Nivell Inicial
24 Març: Aplicació i pràctica del Portfolio a l’Aula d’Acollida. Matilde Martínez
28 Abril: Activitat Portfolio a l’Aula d’Acollida.

Etiquetes de comentaris: ,